viagra prijs
OHBAR03

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG, ĐÀ NẴNG

1.BAR LOUNGE

2.CORRIDOR , WC, COMPUTER

3.KING B

3.KING C

5.KING D – VIET NAM

6.KING E- TRUNG HOA

7.KING F – NHAT BAN

8.SUITE TWIN A

9.SUITE TWIN E

10.TWIN G

11.STUDIO A